Jan. 1, 2014

WEC-Eesti põlevkiviekspert Tarmo All koostas faktipõhise ülevaate Eestis tehtud põlevkivitööstuse negatiivsete mõjude ja tööstuse põhjustatud kahjude hindamise kohta. 


Eksperdi järeldused olid:

  1. Riigikontrolli raportis avaldatud järeldus on tõestamata.
  2. Teadaolevad faktid näitavad, et pigem on tulud olulisemalt suuremad kui kulud.
  3. Selge ülesandepüstitusega uuringud on hädavajalikud, ilma uuringuteta on kvaliteetse põlevkivi ressursipoliiti...