World Energy Trilemma 2014: Time to get real – the myths and realities of financing energy systems

Nov. 1, 2014

Maailma Energeetikanõukogu on koostöös rahvusvahelise konsulteerimisbüroo Oliver Wyman'iga loonud juhendi pealkirjaga “World Energy Trilemma report: Time to get real-the myths and realities of financing energy systems”, mis aitab kiirendada jätkusuutlike energiasüsteemide väljatöötamist. Kuues igaaastane aruanne tõstab esile finantsmaailma perspektiivid...

World Energy Perspective: Energy Efficiency Technologies

March 1, 2014

Energiatõhusust tõstvaid tehnoloogiaid leidub terves energiamuundus ahelas: primaarenergia ressurside kasutamises, elektrienergia tootmises ja rafineermistehastes, elektrivõrkudes, lõpptarbijate juures ning hoonetes ja transpordisektoris. Kuid edukas energiatõhusust parandavate tehnoloogiate kasutuselevõtt ei sõltu ainult tehnilisest potensiaalist...

Feb. 25, 2014

Uued tuuled energeetikas: kliimapoliitika pole globaalselt enam kõige kriitilisem küsimus, esikohale on tõusnud hinnastabiilsus ja jätkuv majanduse stagnatsioon.

  • Maailma Energeetikanõukogu koostas ülevaate (World Energy Issues Monitor 2014) maailma, Euroopa ja Eesti energeetika võtmeküsimustest. Ülevaade tugineb rohkem kui 800 eksperdi arvamusele.
  • Maailmas on kõige olulisemad teemad energiahindade volatiilsus ja jätkuv majanduse stagna...

Jan. 1, 2014

WEC-Eesti põlevkiviekspert Tarmo All koostas faktipõhise ülevaate Eestis tehtud põlevkivitööstuse negatiivsete mõjude ja tööstuse põhjustatud kahjude hindamise kohta. 


Eksperdi järeldused olid:

  1. Riigikontrolli raportis avaldatud järeldus on tõestamata.
  2. Teadaolevad faktid näitavad, et pigem on tulud olulisemalt suuremad kui kulud.
  3. Selge ülesandepüstitusega uuringud on hädavajalikud, ilma uuringuteta on kvaliteetse põlevkivi ressursipoliiti...