E-storage: Shifting from cost to value 2016

Jan. 1, 2016

Elektrienergia salvestamist on tihti peetud tähtsamaiks lüliks, mis võimaldab luua keskkonnasõbraliku energiasüsteemi. Odav ning kõrge kasuteguriga elektrienergia salvestustehnoloogia võimaldab ettearvamatu taastuvenergia paremini siduda elektrisüsteemidega, mis omakorda tõstab mikrotootjate päikeseenergiasüsteemide väärtust, luues eeldused autonoomseteks süsteemideks, mis võib viia...

2015 Energy Trilemma Index: Benchmarking the sustainability of national energy systems

Nov. 1, 2015

"Enegy Trilemma Index", loodud koostöös rahvusvaheliste konsulteerimisbüroode Oliver Wyman'i ja Marsh & McLennan Companies poolt, on 130 riigi edetabel, mis võrdleb energiasüsteemide jätkusuutlikust ning hindab riike kalkuleeritud hindega, tõstes esile erinevate riikide suutlikust kohaneda...

World Energy Focus 2015/2016

Nov. 1, 2015

"The World Energy Focus", eelnevalt tuntud kui "World Energy Insight", on Maailma Energeetikanõukogu ametlik publikatsioon. 2015/2016 aasta publikatsioon on jagatud neljaks osaks: kliima, elektriturud, Aafrika ja Maailma Energeetikakongress 2016. Trükis sisaldab artikleid ja intervjuusid erinevate ettevõtete tippjuhtidega, energiaministritega, riigipeadega üle terve maailma, ning Maailma Energeetikanõukogu kommentaare.