Charting the Upsurge in Hydropower Development 2015

May 19, 2015

Hüdroenergia on maailma kõige olulisem taastuvenergia liik, moodustades 76% globaalsest taastuvenergia toodangust. Sellele vaatamata on võimalik hüdroenergia kasutamist oluliselt suurendada, Maailma Energeetikanõukogu prognooside kohaselt koguni 2 korda. Maailma Energeetikanõukogu prognoosib, et aastaks 2050 võib maailmas olla kuni 2000 GW hüdroelektrijaamu. Seda eesmärki oleks võimalik ka varem täita, kuid see eeldaks valitsuste, pa...