World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050

Oct. 1, 2013

The World Energy Scenarios: Composing energy futures to 2050 koostati kolm aastat väldanud uuringu tulemuste põhjal, milles osales üle 60 eksperdi ligi 30 riigist. Modelleerimist teostati koostöös Paul Scherrer'i Instituudiga. Aruanne hindab kahte erinevat stsenaariumit, tarbijapõhist Jazz stsenaarium ja hääletajapõhist Symphony stsenaarium, mille keskmes...

World Energy Trilemma: Time to get real – the agenda for change

Oct. 1, 2013

Maailma Energeetikanõukogu on koostöös rahvusvahelise konsulteerimisbüroo Oliver Wyman'iga loonud juhendi pealkirjaga "World Energy Trilemma 2013: Time to get real – the agenda for change", mis aitab kiirendada jätkusuutlike energiasüsteemide väljatöötamist. 2012 ja 2013 aasta jooksul teostas Maailma Energeetikanõukogu koostöös...

World Energy Perspective: Cost of Energy Technologies

Oct. 1, 2013

Maailma Energeetikanõukogu ja Bloomberg New Energy Finance on sõlminud partnerluslepingu, et teostada põhjalik analüüs nii konventsionaalsetest kui ka mittekonventsionaalsetest energiaressursidest toodetud elektrienergia kuludest. Uuringu eesmärk ja eriline väärtus on anda ülevaade tuginedes reaalsete projektide andmetele, keskendudes....

World Energy Resources: 2013 Survey

Oct. 1, 2013

Kuna energia on peamine “kütus” sotiaalsele ja majanduslikule arengule ning kuna energeetikaga seotud tegevused toovad endaga kaasa märkimisväärseid keskkonnamõjutusi, on oluline, et otsusetegijatel oleks ligipääs usaldusväärsele ja täpsele informatsioonile, mis on kasutajasõbralikus formaadis. Maailma Energeetikanõukogu on aastakümneid olnud teerajaja energi ressursside valdkonnas ning annab iga kolme aasta tagant välja …