Maailma Energeetikanõukogu - World Energy Council


  • Maailma Energeetikanõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati aastal 1923. Tänaseks on Maailma Energeetikanõukogust kujunenud arvukaid energeetikasektoreid ühendav suurim ning juhtiv ülemaailmne organisatsioon.
  • Oleme mittetulunduslik, teistesse ühendustesse mittekuuluv, erapooletu ja objektiivne organisatsioon.
  • Lisaks sellele oleme ametlikult ÜRO poolt akrediteeritud valitsusväline energeetika sõlmküsimuste ja tulevikuga tegelev maailmaorganisatsioon.
  • Esindame kõiki maailma energeetikasektoreid, mis on seotud kas söe, pruunsöe ja teiste tahkete kütuste, nafta, loodusliku gaasi, tuumaenergia, hüdroenergia, taastuvate energiaallikate või tuleviku energiaallikatega.
  • Oleme laialdaselt tunnustatud organisatsioon, mis koosneb rahvuslikest liikmeskomiteedest. Need liikmeskomiteed esindavad nii energia tootjaid ja tarnijaid, energia müüjaid, energia kasutajaid, energeetikaga tegelevaid ministeeriume, valitsusasutusi, poliitikate kujundajaid, praktiliste otsuste langetajaid, teadureid, akadeemilisi asutusi ja keskkonnaorganisatsioone.
  • Meie peakontor asub Londonis ning Eestis tegutseb kohalik rahvuskomitee. 
  • Oleme koostööpartneriks kõigile juhtivatele energeetikaga seotud organisatsioonidele kogu maailmas.