Kes on WEC-i liikmed?

 • WEC-i liikmeteks on iseseisvad liikmesmaade rahvuslikud komiteed (tänaseks kokku 95-s riigis)
 • WEC-is on esindatud nii iga liikmesmaa huvid energeetikas kui ka iga maa erinevad ja spetsiifilised energeetikasektorid
 • Liikmed moodustavad kokku üle 90% energiat tootvatest ja energiat tarbivatest riikidest üle kogu maailma 

Mida pakub WEC oma liikmetele?

 • Olla kõige kõrgemalt tunnustatud mõjuka maailmaorganisatsiooni liige
 • Kuuluda energeetika tegevjuhtide ja poliitiliste otsuselangetajate võimsasse ülemaailmsesse koostöövõrku
 • Saada erapooletut ja uusimat informatsiooni maailma energeetika võtmeküsimuste kohta (regulaarselt üle nädala ilmuv infobülletään EnergyFax ja WEC-i uudiste värsked eriväljaanded)
 • Omada täielikku ligipääsu WEC-i Globaalse Energeetika Infosüsteemile www.worldenergy.org
 • Saada võimalus osalemiseks iga kolme aasta tagant toimuval maailma energeetikakongressil, mis on maailma energeetika tippsündmus
 • Osa võtta kohtumistest, piirkondlikest foorumitest, konverentsidest ja energeetika-alastest üritustest, mille sponsoriks on WEC. 

Eesti rahvuskomitee liikmeteks on:

 • Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium
 • Eesti Teaduste Akadeemia
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tartu Ülikool
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Elektritööstuseliit
 • Eesti Energia
 • Estonian Cell