Balti gaasi- ja elektrituru foorum tõotab tegusat tulevikku

19 aprill 2018
Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee osales Konkurentsiameti poolt korraldatud Balti gaasi- ja elektrituru foorumil. Tegemist on kaks korda aastas Eesti, Läti ja Leedu riiklike regulaatorite poolt korraldatava foorumiga, kus käsitletakse aktuaalsemaid Balti regiooni gaasi- ja elektrituru arenguid ja sellega kaasnevaid probleempunkte. Kokkuvõtvalt on hea tõdeda, et Balti regiooni gaasi- ja elektrituru hoog avatud, konkurentsivõimelise ja infrastruktuuride vaatevinklist varustuskindla turu loomisel ei ole raugenud. Märkimist nõuab ka kasutusel ja arenduses olevate IT lahenduste pool, mis on vaieldamatult maailmas edumeelsemaid. Tuleb tänada Balti regiooni võimekaid regulaatoreid ja ettevõtjaid, kes on ühiselt pead kokku pannud, et leida pragmaatilisi lahendusi ühisturu loomisel.